FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जेष्ठ नागरिक परियचपत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 08/15/2018 - 17:13 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली ७५/७६ 08/15/2018 - 17:12 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ बाह्रविसे नगरपालिका.pdf
व्यवसाय कर निर्देशिका ७५/७६ 08/15/2018 - 17:11 PDF icon २४. व्यवसाय कर निर्देशिका, २०७५.pdf
उपभाेक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 08/15/2018 - 17:10 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ revised.pdf
फाेहाेर मैला ब्यवस्थापन तथा सरसफार्इ कार्यविधि ७५/७६ 08/15/2018 - 17:08 PDF icon २०. फोहोरमला ब्यबस्थापन तथा सरसफाई कार्यविधि,२०७४.pdf
बाह्रविसे नगरपालिकाकाे अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 08/15/2018 - 16:58 PDF icon १८. अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५.pdf
बाह्रविसे नगरपालिकाकाे स्थानीय तह सहकारी एेन ७५/७६ 08/15/2018 - 16:57 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
बाह्रविसे नगरपालिकाकाे अार्थिक एेन, २०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 16:22 PDF icon अार्थिक एेन.pdf
बाह्रविसे नगरपालिकाकाे तेस्राे नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमहरू। ७५/७६ 07/25/2018 - 15:55 PDF icon Final बाह्रबिसे नगरापालिका निति तथा कार्यक्रम.pdf
करका दरहरू ७४/७५ 06/14/2018 - 16:01 PDF icon Tax.pdf

Pages