FAQs Complain Problems

७७/७८

जानकारी सम्बन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी ।

विद्यार्थी भर्ना अभिलेखिकरण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन सम्बन्धमा ।

बैंक तथा वितिय संस्थाहरू सञ्चालन सम्बन्धमा ।

पाठशाला CUG सेवामा आवद्ध हुने सम्बन्धमा ।

प्रेश विज्ञप्ती

विद्यालयकाे वार्षिक परीक्षा तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।

समवेदना ।