FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

प्राथमिक शिक्षक आवश्यकता ।

शिक्षक आवश्यकता ।

छनोट सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

मन्टेश्वरी शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

भाैतिक पूर्वधार निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा ।

विधार्थीलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप दिने सम्बन्धमा ।

Pages