FAQs Complain Problems

बाह्रविसे नगरपालिकाको ११ औं नगर सभा नगर प्रमुख श्री बालकृष्ण बस्नेत ज्यूको अध्यक्षता तथा पूर्व सूचना तथा संचार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत ज्यूको प्रमुख अतिथ्यतामा सम्पन्न हुँदाको एक झलक ।