FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नेत्र सहायक पदकाे परीक्षा सम्बन्धमा ।

आसय पत्रकाे सूचना प्रकाशन गरिएकाे ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता सम्बन्धी समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमकाे प्रस्ताव पेश गर्ने बारेकाे सूचना ।

सूचना । सूचना । सूचना ।

नतिजा प्रकाशित सम्बन्धमा ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

कृषि प्राविधिक(प्रा.स.) पदकाे परीक्षा सम्बन्धमा ।

लेखा परीक्षककाे लागि निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

कर्मचारी आवश्यकता ।